تبلیغات
...لحظه دیدار نزدیک است - تحمل نداره نباشی...

توبه جای منم داری زجر میکشی

یکی عاشقته که توعاشقشی

 توبه جای منم پر غصه شدی

 نذار خسته بشم نگوخسته شدی

 نگران منی که نگیره دلم

 واسه دیدن تو داره میره دلم

 نگران منی مثل بچگیام

 توخودت میدونی من ازت چی میخوام

 مگه میشه باشیو تنها بمونم

 محاله بذاری محاله بتونم

 دلم دیگه دلتنگی هاش بیشماره

 هنوزم بجز توکسی رو نداره

 عوض میکنی زندگیمو تویادم دادی عاشقیمو

 تورو تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی توکسی رو ندیدم

 نگودیگه اب از سر ما گذشته

 مگه جزتو کی سرنوشتو نوشته

 تحـمـــل نــــداره نباشی

دلی که تو تنها خداشی

 ی غرور یخی ی ستاره ی سرد

 یشب ازهمه چی بخداگله کرد

 ی دفه به خودش همه چی رو سپرد

 دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد

 نگران منی بتو قرصه دلم توکنار منی نمیترسه دلم

 بغلم کن ازم همه چیمو بگیر

 بذار گریه کنم پیش تو دل سیر

 مگه میشه باشیو تنها بمونم

 محاله بذاری محاله بتونم

 دلم دیگه دلتنگی هاش بیشماره

 هنوزم بجزتوکسی رو نداره

 عوض میکنی زندگیمو تویادم دادی عاشقیمو

 توروتاته خاطراتم کشیدم

 به زیبایی توکسی رو ندیدم

 نگو دیگه اب از سر ما گذشته

 مگه جزتو کی سرنوشتو نوشته

 تـــــحـــمــــل نـــداره نباشــــــی

 دلـــــی کـــه تــو تنها خداشی

.: Weblog Themes By BlackSkin :.